Category Archives: Tuyển dụng

Tuyển dụng Kế toán bán hàng

Tuyển dụng Kế toán bán hàng

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC – Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về số liệu kế toán. -Đảm bảo quản lý nhân sự chấm công. -Đảm bảo liên lạc thông tin các bộ phận.  II.CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH CÓ QUAN HỆ LÀM VIỆC Bên trong Bên ngoài P.Bán Hàng Tổng hợp số liệu với nhà cung cấp. P.Kế Toán-Nhân […]